Gestykulacja ułatwia zapamiętywanie i kreatywność

Liczne badania koncentrują się na poznaniu czynników usprawniających naszą pamięć.
W ramach eksperymentu przeprowadzonego w 2011 przez M. Macedonia i T.R. Knosche – uczestnicy mieli za zadanie nauczenie się 32 abstrakcyjnych zdań. Przy czym 16 zdań było przedstawionych metodą audiowizualną (słuchowo-wzrokową), zaś w przypadku pozostałych 16 każdemu wyrazowi dodatkowo przypisano odpowiedni gest. Uczestnicy wzięli udział w 6-cio dniowym treningu. Rezultaty zapamiętywania monitorowano za pomocą testów. Wyniki badania potwierdziły przypuszczenia, że gestykulacja ułatwia zapamiętywanie.
W finalnym teście uczestnicy zobligowani byli do stworzenia nowych zdań z użyciem słów, które poznali. „Wzmocnione" za pomocą gestów wyrazy były używane częściej co dowodzi, że ich dostępność w pamięci była zdecydowanie większa.
Warto więc korzystać z tej metody podczas zapamiętywania trudnych słów, szczególnie w przypadku nauki nowego języka.

Zagadnienie to wiąże się z tzw. poznaniem ucieleśnionym (embodied cognition). Części ciała łączą się ze znaczeniem danego słowa. Dowodzą tego interesujące badania przeprowadzane min. przez Susan Goldin-Meadow (University of Chicago) w 2009 roku dotyczące wpływu gestykulacji na naukę matematyki przez dzieci. Jak się okazało gestykulacja zachęca dzieci do wydobywania ukrytych znaczeń zapisanych w ruchu rąk. Gestykulacja nie tylko ułatwia odtwarzanie tego co wcześniej zostało przyswojone. Wzmaga również tworzenie nowych rozwiązań i idei, a więc naszą kreatywność.

W badaniu wzięło udział 128 uczniów klasy czwartej. W ramach badania mieli do rozwiązania zadanie typu 3 + 2 + 8 = _ + 8. W trakcie testu wstępnego uczniowie nie poradzili sobie z zadaniem. Grupę uczniów podzielono na 3 części. Pierwsza otrzymała jedynie instrukcję werbalną, druga werbalną połączoną z właściwym gestem typu 'V' (palec wskazujący i środkowy wskazujący skierowane na cyfry 3 +2), a następnie palcem wskazującym na puste miejsce do uzupełnienia, zaś trzecia grupa – instrukcję werbalną oraz błędną gestykulację typu 'V' (palec wskazujący i środkowy wskazujący na cyfry 2 +8), , a następnie palcem wskazującym na puste miejsce do uzupełnienia.

Wszyscy uczniowie brali udział w identycznej lekcji matematyki - każde zagadnienie mieli powtórzyć albo stosując powtórzenie werbalne, albo werbalne połączone z gestykulacją.

W ramach testu uczniowie mieli rozwiązać zadanie podobnego rodzaju i wyjaśnić w jaki sposób znaleźli odpowiedź. Najlepiej wypadli uczniowie, którzy powtórzyli prawidłowo gestykulację.


Dzieci były w stanie wydobyć informacje z własnych ruchów rąk. Strategia grupowania do wyjaśnienia słownego została zastosowana przez dzieci jako nowa, prowadzący badania nie wskazali jej bowiem podczas lekcji.
Gestykulacja odgrywa więc znaczną rolę w procesie uczenia się.


Zarejestruj się za darmo - wystarczy 30 sek.

Poznaj jak artykuły i techniki umysłu łączą się z ćwiczeniami Online.
Nabyte umiejętności łatwo wykorzystasz na co dzień, w nauce i w biznesie
.


Ćwiczenia i kursy w różnym zakresie rozwijają takie zdolności jak:
Pamięć, Uwaga, Spostrzegawczość, Zdolności językowe, Szybkie Liczenie, Koncentracja uwagi, Logika, Pamięć operacyjna, Pamięć krótkotrwała, Przypominanie, Liczenie, Myślenie logiczne, Myślenie abstrakcyjne, Przerzutność uwagi, Pamięć wzrokowa, Pamięć słuchowa, Analiza zależności, Uwaga przestrzenna, Rozpoznawanie, Wyobraźnia przestrzenna, Selekcja informacji, Czytanie ze zrozumieniem, Szybkie czytanie, Kreatywność...
Funkcje Poznawcze... itd.


Sprawdź inne oferowane KURSY Online.  Sprawdź ćwiczenia na logikę i na szybkie czytanie.


Możesz także zadbać o swoich najbliższych.  Proponujemy nowy pomysł na prezent.
Podaruj prezent dla taty, prezent dla mamy lub pobudzający prezent dla babci i dziadka.

___________________________________________________________________________
 

 

Współpraca: