Inteligencja - definicja i teorie klasyczne

 

Czego się dowiem?

- Co to jest inteligencja?
- Jaka jest definicja inteligencji?
- Co to są teorie klasyczne inteligencji?
- Jakie są składniki inteligencji?
- Co to znaczy, że ktoś jest inteligentny?
 

 

Inteligencja - definicja

Inteligencja - definicja i teorie klasyczne Wielu badaczy spiera się do dziś czym tak naprawdę jest inteligencja. Przez lata powstało wiele różnych badań i teorii inteligencji opisujących wiele różnych jej rodzajów. Wielu wybitnych badaczy zabierało też głos na ten temat.

Znamienity kanadyjski psycholog Donald Hebb (1949, za: Nęcka, 2003) wyszczególnił

  • inteligencję A – wrodzone możliwości każdej jednostki
  • inteligencję B – możliwości rzeczywiście zrealizowane
  • inteligencję C – to, co się przejawia, gdy dana jednostka wykonuje dany test „na inteligencję".  

Hebb, jak zwykle, miał dużo racji.

 

Jedną z sensowniejszych definicji inteligencji stanowi obecnie propozycja socjolog Lindy Gottfredson, pod którą podpisało się niemało badaczy:
„Inteligencja to bardzo ogólna zdolność umysłowa, która obejmuje m.in. umiejętność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego rozumienia złożonych kwestii, szybkiego uczenia się oraz uczenia się na podstawie osobistego doświadczenia". (Gottfredson, 1997, za: Nęcka, 2003).

Inny znakomity psycholog, Hans Eysenck (1994, za: Nęcka, 2003) porównał inteligencję do siły grawitacji.  Inteligencja stanowi „grawitację intelektualną", ukrytą siłę determinującą wiele, jeśli nie wszystkie ludzkie zachowania.
Grawitacja może wytłumaczyć tak różne zjawiska jak spadanie kromki, tor lotu pocisku czy ruch planet i podobnie inteligencja tłumaczy zachowanie człowieka w różnych sytuacjach bez względu na to czy będzie nim rozwiązanie zagadki kryminalnej, równania kwadratowego, czy odpowiednie zachowanie się na balu w klubie seniora i bez względu na to, jakie inne czynniki mają na to zachowanie wpływ.

 

Inteligencja - definicja i teorie klasyczne

Z jakich zdolności składa się inteligencja?
Inteligencja rozbita na czynniki

 

Aby uzyskać dostęp do tej części serwisu zaloguj się lub wykup abonament.


Zarejestruj się za darmo - wystarczy 30 sek.

Poznaj jak artykuły i techniki umysłu łączą się z ćwiczeniami Online.
Nabyte umiejętności łatwo wykorzystasz na co dzień, w nauce i w biznesie
.


Ćwiczenia i kursy w różnym zakresie rozwijają takie zdolności jak:
Pamięć, Uwaga, Spostrzegawczość, Zdolności językowe, Szybkie Liczenie, Koncentracja uwagi, Logika, Pamięć operacyjna, Pamięć krótkotrwała, Przypominanie, Liczenie, Myślenie logiczne, Myślenie abstrakcyjne, Przerzutność uwagi, Pamięć wzrokowa, Pamięć słuchowa, Analiza zależności, Uwaga przestrzenna, Rozpoznawanie, Wyobraźnia przestrzenna, Selekcja informacji, Czytanie ze zrozumieniem, Szybkie czytanie, Kreatywność...
Funkcje Poznawcze... itd.


Sprawdź inne oferowane KURSY Online.  Sprawdź ćwiczenia na logikę i na szybkie czytanie.


Możesz także zadbać o swoich najbliższych.  Proponujemy nowy pomysł na prezent.
Podaruj prezent dla taty, prezent dla mamy lub pobudzający prezent dla babci i dziadka.

___________________________________________________________________________
 

 

Współpraca: