Jak działa Pamięć?

Czego się dowiem?

- Jak zapamiętujesz i jak odtwarzasz informację?
- Co dzieje się z zapamiętaną informacją?
- Z jakich faz składa się proces pamięciowy?
- Czyli wszystko o tym jak działa pamięć!
 


 

Jak działa zapisywanie informacji w pamięci

Proces zapisywania informacji w pamięci nazywamy konsolidacją. Proces ten można podzielić na dwa etapy:

  • konsolidację synaptyczną
  • konsolidację systemową (Dudai, 2004).

Konsolidacja synaptyczna trwa od kilku minut do kilku a nawet kilkunastu godzin i zachodzi na poziomie neuronów (komórek nerwowych), tworzących sieci bezpośrednio odpowiedzialne za kodowanie reprezentacji związanych z danym doświadczeniem. W jej wyniku nowo nabyta informacja jest stabilizowana i stopniowo staje się coraz bardziej odporna na zakłócające wpływy (np. interferencję, środki farmakologiczne, lezje).

Jak działa pamięć Nie wszystkie dane przepływające przez mózg ulegają konsolidacji. Informacje nieistotne, bądź te, które były potrzebne tylko przez krótki czas, są wymazywane i nigdy nie przechodzą tej przemiany. Konsolidacja synaptyczna polega na aktywacji wewnątrzkomórkowych mechanizmów prowadzących do wytwarzania białek, które modyfikują już istniejące i tworzą nowe połączenia między komórkami nerwowymi – synapsy. W ten sposób powoli tworzy się engram czyli trwały ślad pamięciowy.


Konsolidacja systemowa to długotrwały, mogący trwać nawet kilka lat, proces, który obejmuje reorganizację całych sieci nerwowych, czyli systemów, kodujących wspomnienie. 

W jej toku wyższe ośrodki mózgu (kora nowa) mogą niejako „przychwycić" wspomnienie i tym samym uniezależnić je od ośrodków odpowiedzialnych za jego nabycie i pierwotne utrwalenie (najprawdopodobniej największą rolę odgrywa tu hipokamp).

Ślad pamięciowy wędruje do tych rejonów mózgu, w których będzie przechowywany być może nawet do końca życia.


Jak odtwarzamy z pamięci?
Pamięć jako proces – sekwencja 3 faz
 

Aby uzyskać dostęp do tej części serwisu zaloguj się lub wykup abonament.


Zarejestruj się za darmo - wystarczy 30 sek.

Poznaj jak artykuły i techniki umysłu łączą się z ćwiczeniami Online.
Nabyte umiejętności łatwo wykorzystasz na co dzień, w nauce i w biznesie
.


Ćwiczenia i kursy w różnym zakresie rozwijają takie zdolności jak:
Pamięć, Uwaga, Spostrzegawczość, Zdolności językowe, Szybkie Liczenie, Koncentracja uwagi, Logika, Pamięć operacyjna, Pamięć krótkotrwała, Przypominanie, Liczenie, Myślenie logiczne, Myślenie abstrakcyjne, Przerzutność uwagi, Pamięć wzrokowa, Pamięć słuchowa, Analiza zależności, Uwaga przestrzenna, Rozpoznawanie, Wyobraźnia przestrzenna, Selekcja informacji, Czytanie ze zrozumieniem, Szybkie czytanie, Kreatywność...
Funkcje Poznawcze... itd.


Sprawdź inne oferowane KURSY Online.  Sprawdź ćwiczenia na logikę i na szybkie czytanie.


Możesz także zadbać o swoich najbliższych.  Proponujemy nowy pomysł na prezent.
Podaruj prezent dla taty, prezent dla mamy lub pobudzający prezent dla babci i dziadka.

___________________________________________________________________________
 

 

Współpraca: